Nieuw
Home > Opleidingen

Opleidingen

16 mei | Arbo in perspectief – Nyenrode collegereeks

arbo-in-perspectief

Duurzame arbeidsparticipatie Een succesvolle organisatie met een gezonde werkdruk Een te hoge werkdruk, minder werkplezier, stressklachten.., allemaal niet goed voor de medewerkers. En zeker ook niet voor de werkgever: tegenvallende prestaties en verzuim zijn het resultaat. De kerntaak voor paramedici en arboprofessionals is het bevorderen van een duurzame arbeidsparticipatie. Hoe pakt u dit aan? Hoe kunt u gericht iets veranderen? ...

Lees verder

8 maart | Privacywetgeving op de werkvloer

privacywetgeving-arbo

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Werkgevers en arbodienstverleners die niet op de juiste manier met privacy van werknemers op de werkvloer omgaan, riskeren hoge boetes die kunnen oplopen tot maar liefst € 820.000,00.

Lees verder

13, 20 & 27 maart | Praktijkopleiding arbocoördinator

arbo-rond-de-tafel-arbo

U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoeren. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Maar daar houdt uw werk niet op!

Lees verder

22 maart | Werkdrukmanagement en PSA

werkdrukmanagement-psa-arbo

Psychosociale Arbeidsbelasting wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim in Nederland. Maar wat is nu PSA? Waar komt het vandaan? En vooral: wat zouden we eraan kunnen doen? Na heel veel en grootschalig onderzoek weten we welke stressoren er zijn en wat de invloed daarvan kan zijn op de beleving van werk.

Lees verder

10, 17 & 24 april | Praktijkopleiding Preventiemedewerker

preventiemedewerker-arbo

U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de Inspectie SZW. U noteert en onderzoekt de gemelde ongevallen. Een hele waslijst!

Lees verder

11 april | Omgaan met gevaarlijke stoffen

omgaan-met-gevaarlijke-stoffen-arbo

Wanneer is een stof wel en wanneer is het niet gevaarlijk? Wat zijn de effecten op de gezondheid van medewerkers? Welke maatregelen kunnen worden genomen om te borgen dat medewerkers wel veilig en gezond kunnen werken?

Lees verder

12 april | OR & VGWM

or-vgwm-arbo

Alles over de arbowet en het arbobeleid Verandering doet leven. Inspraak geeft inspiratie. Je bent dus blij dat de Arbowet geen starre wet is. Hierdoor krijg je binnen de or steeds meer verantwoordelijkheden en meer medezeggenschap op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Maar soms weet je het even niet meer. Hoe ga je als VGWM commissie nou ...

Lees verder

19 april | Praktijkopleiding vertrouwenspersoon

praktijkopleiding-vertrouwenspersoon-arbo

Bent u gevraagd of aangesteld als vertrouwenspersoon? Dan kan iedereen in vertrouwen met u praten. Het is een bijzonder boeiende, maar soms ook lastige functie. Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet- en regelgeving tot het trainen van uw gespreksvaardigheden.

Lees verder

24 mei | Begeleiden van dynamische RI&E

Begeleiden_dynamische-RIE-arbo1

De klassieke RI&E is in de praktijk nogal eens een papieren tijger die in de la verdwijnt. Een gemiste kans om veilig en gezond werken levend te houden in uw organisatie. Met de dynamische RI&E gebeurt dat niet.

Lees verder

29 mei | Arbomanagement van OHSAS 18001 naar ISO 45001

iso-45001-arbo

Arbomanagement: Van OHSAS 18001 naar ISO 45001   Als bedrijven of instellingen in het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden kunnen deze snel weer verdampen. Blijvende aandacht is niet gegarandeerd en de genomen maatregelen zijn lang niet altijd geborgd. Er moeten voorzieningen in de organisatie zijn die bewaken dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk ...

Lees verder